Hulpaanbod

Op deze pagina ziet u een overzicht van het hulpaanbod van Praktijk de Wijnrank. Heeft u vragen of wilt u een gratis kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.

Hulp bij angst

arrow_forward

Er zijn situaties in het leven die behoorlijke angst teweeg kunnen brengen. Angst is een heel vervelend gevoel. Angst kan je lam leggen. Hoe kun je hiermee omgaan?

 

Hulp bij dementie

arrow_forward

Dementie is een ingrijpende aandoening waarbij men langzaam zichzelf en elkaar verliest. Of zijn er ook mogelijkheden om elkaar tóch vast te houden?

 

Hulp bij huwelijksproblemen

arrow_forward

Als een echtpaar er samen niet meer uitkomt dan is christelijke hulpverlening nodig om een echtscheiding te voorkomen en te helpen het huwelijk (weer) op te bouwen.

 

Hulp bij dreigende echtscheiding

arrow_forward

Teleurstelling, wrok, pijn en boosheid brengt heel wat echtparen uiteindelijk tot scheiding. Maar dat is Gods bedoeling niet. Een echtpaar dat trouwt heeft beloofd dat zij elkaar niet zullen verlaten…

 

Hulp bij eenzaamheid

arrow_forward

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid heeft gevolgen voor gezondheid, welbevinden en meedoen in de samenleving. Waar komt dit door en is er iets tegen te doen?

 

Hulp bij geloofsvragen

arrow_forward

Een eenzijdig godsbeeld, ongegronde schuldgevoelens en geloofsonzekerheid zijn voorbeelden van problemen waar mensen mee kunnen worstelen. Bekijk het hulpaanbod bij geloofsvragen.

 

Hulp bij hooggevoeligheid (HSP)

arrow_forward

Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Iemand die heel gevoelig is, noemen we hooggevoelig of een hoogsensitief persoon (HSP). Een HSP raakt dan overweldigd door een teveel aan prikkels.

 

Hulp bij ongewenste kinderloosheid

arrow_forward

Bijna 10% van de stellen in Nederland blijft ongewenst kinderloos. Van ongewenste kinderloosheid kan gezegd worden: “Het gaat nooit over!” Het verwerken hiervan is een rouwproces. Hoe kom je daardoor heen?

 

Hulp bij stress en burn-out

arrow_forward

Van alle kanten wordt er een beroep gedaan op onze tijd en energie. Burn-outs vormen een groeiend probleem. Het treft vaak mensen in de bloei van hun leven. Hoe vind je balans tussen inspannen en ontspannen?

 

Hulp bij verlies en verdriet

arrow_forward

Vroeg of laat komt iedereen in aanraking met verlies en verdriet. Dit is een intense en persoonlijke ervaring. Hoe kom je door dit proces heen?

 

Hulp bij naderend levenseinde

arrow_forward

Met het ouder worden komen ook de schaduwkanten. Lichamelijk zijn er steeds meer beperkingen. Hoe kunt u ‘staande blijven’ in deze laatste levensfase?

 

Hulp bij zelfaanvaarding en zelfvertrouwen

arrow_forward

Zelfontplooiing is erg belangrijk in onze samenleving. Toch hebben veel mensen moeite met zelfaanvaarding en zelfvertrouwen. Hoe leer je jezelf te aanvaarden?

 

Een andere hulpvraag?

Staat uw/jouw hulpvraag niet bij het hulpaanbod? Informeer dan gerust naar wat Praktijk De Wijnrank voor u/jou kan betekenen.

Praktijk De Wijnrank biedt ook hulp aan mensen die geen christen zijn, maar wel open staan voor hulpverlening op basis van Bijbelse principes.