Christelijke hulp bij angst

Er zijn situaties in het leven die behoorlijke angst teweeg kunnen brengen. Angst is een heel vervelend gevoel. Angst kan je lam leggen. Je wilt ‘vluchten’ of misschien juist ‘vechten’. Waar komt angst vandaan? Hoe komt het dat de één er meer last van heeft dan de ander? Hoe kun je ermee leren omgaan?

Angst is nuttig

Angst hoort bij het leven. Het is één van de basisemoties die we allemaal hebben. Gezonde angst maakt ons behoedzaam en helpt ons om ons te beschermen tegen de gevaren waaraan we worden blootgesteld. Angst activeert ons om een probleem te vermijden of aan te pakken.

Angstregulering is per persoon verschillend

De regulering van angst is niet bij iedereen hetzelfde. Bij sommige mensen is er sprake van een ‘lage afstelling’ van het angstsysteem. Zij lopen het gevaar om tot risicovol gedrag en criminele daden te komen. Zij laten zich niet remmen door angst.

Bij andere mensen staat het systeem ‘scherp afgesteld’. Zij worden bang voor dingen waarvoor het niet nodig is om bang te zijn.

Ongezonde angst

Ongezonde angst is angst terwijl er niet echt gevaar is of angst waarbij de kans op gevaar sterk overschat wordt. Er worden negatieven gevolgen verwacht die zich zelden of nooit voordoen.

Er wordt niet reëel nagedacht en men laat zich leiden door emoties. Feiten die erop wijzen dat er geen angst hoeft te zijn, worden niet gezien. Ook mogelijkheden om het vermeende gevaar te trotseren worden niet aangenomen.

Christelijke hulp bij angst

Heb je last van ongezonde angst? Waar komt dit vandaan? Weet je niet hoe je hiermee verder moet?

Maak een afspraak

Vormen van angst

Er zijn veel vormen van angst die niet in overeenstemming zijn met werkelijke dreiging van gevaar. Te denken valt hierbij aan o.a. pleinvrees, spinnenangst, proefwerkangst, sociale angst, vliegangst, angst voor donker, kerkangst, smetvrees, enz.

Het ontstaan van ongezonde angst

Soms begint een dergelijke angst met een angstwekkende gebeurtenis, bijv. een bedreiging of ongeval in het donker. De herinnering wordt in de hersenen opgeslagen en bij een situatie die erop lijkt, komt het angstgevoel weer boven.

Angst en identiteit

Mensen met een zwakke identiteit hebben ook vaak last van angstklachten. Dit uit zich meestal in sociale angst. Er is angst voor wat andere mensen over hen denken (veroordeling, afwijzing). Hun kerngedachten/overtuigingen zijn:

  • Ik ben waardeloos, slecht, schuldig
  • Ik ben hulpeloos, onvermogend
  • Ik ben kwetsbaar, onveilig, onbeschermd

Waar komt angst vandaan?

De eerste melding van angst vinden we in de Bijbel, onmiddellijk na de zondeval (Gen. 3:10). De angst is het gevolg van de ontdekking van de mens dat hij naakt is. De naakte mens vluchtte voor God en verborg zich. Hij is zijn identiteit (geschapen naar Gods beeld) verloren.

Angst door vervreemding van God

De meeste mensen met angstklachten beseffen niet dat hun diepste angst te maken heeft met vervreemding van God door de zondeval.

Herstel van relatie met God

Ongezonde angst komt voort uit het niet kennen van God of het niet dicht bij Hem leven. De Bijbelse richtlijn voor angst is te vinden in een leven vanuit het geloof, in vertrouwen op God en Zijn Woord.

Oproep om niet bang te zijn

In de Bijbel staan 365 teksten met de oproep als “Wees niet bevreesd” of “Vrees niet”. Dat is net zoveel als de dagen in het jaar. Er zijn uitleggers die zeggen dat dit gebod bedoeld is om ons er elke dag weer op te wijzen dat wij niet bang moeten te zijn. Dat is Gods wil voor ons leven!

Angst vermijden

Om niet bang te hoeven zijn, kiezen mensen er regelmatig voor om de angst vermijden. De makkelijkste manier om van angst af te komen is om niet te hoeven doen wat angst oproept. Het vermijden van de situatie die angst oproept, zorgt dat de angst niet optreedt.

Het nadeel van angst vermijden

Het nadeel van het vermijden van angst is echter dat we dan ook niet leren om de angst te hanteren en dan is de kans aanwezig dat we er alleen maar gevoeliger voor worden.

Liefde, geloof en hoop drijven de angst uit

Voor een christen is het van groot belang om bij problemen eerst te kijken naar wat God hierover zegt. In de Bijbel lezen we dat ongezonde angst wordt uitgedreven door liefde, geloof en hoop:

  • Liefde: “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakt liefde drijft de vrees uit” (1 Joh. 4:18)
  • Geloof: “Wees niet bevreesd, geloof alleen” (Luk. 8:50)
  • Hoop: “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God” (Psalm 42:6)

Geloofsafhankelijkheid is sterker dan angst

Geloofsafhankelijkheid mag je stap voor stap in de praktijk leren toepassen. Misschien heb je geleerd dat bepaalde situaties beangstigend zijn en heb je het patroon ontwikkeld om in die situaties in paniek te raken, te vluchten of verlamd te reageren. Je kunt die ondoeltreffende reacties afleren door nieuwe reacties aan te leren.

Angst overwinnen

Veel angst ontstaat en wordt onderhouden door hoe je denkt. Dit zijn automatische gedachten geworden waaruit de angst vanzelf voortkomt, dat heb je niet in de hand.

Om de angst te leren overwinnen, is het noodzakelijk om naar je gedachten te kijken en je af te vragen of wat je denkt reëel is en passend bij de situatie. Als je erin slaagt om je gedachten te veranderen, zal je er ook in slagen om je anders te voelen en je anders te gedragen.

Oefening baart kunst

Het andere gedrag kan stap voor stap aangeleerd worden. Je begint met het opzoeken van een  situatie waarvoor je angst hebt. Eerst oefen je om te functioneren in omstandigheden die eerder weinig angst opriepen. Je gaat geleidelijk over op het oefenen van situaties die meer angst oproepen. Om angst te leren overwinnen kan het nuttig of nodig zijn om hulp te ontvangen.

Christelijke hulp bij angst

In de hulpverlening zal er o.a. gekeken worden naar de achterliggende oorzaak van de angst. Hoe en wanneer is het ontstaan? Van welke vorm van angst is er sprake? Hoe wordt het beleefd?

Daarnaast wordt er besproken wat de wensen en behoefte zijn. Waar kan aan gewerkt gaan worden? Wat is er nodig om tot verandering/verbetering te komen? Welke stapjes kunnen daarin gezet worden?

Maak een afspraak