Christelijke hulp bij dementie

Dementie wordt veroorzaakt door een hersenaandoening of een hersenziekte. Informatie kan niet goed meer verwerkt worden. Hierdoor kan iemand steeds minder goed zelfstandig functioneren. Dementie is een ingrijpende aandoening waarbij men langzaam zichzelf en elkaar verliest. Of zijn er ook mogelijkheden om elkaar tóch vast te houden?

Toename dementie door vergrijzing

Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.000 mensen in 1950 tot ruim 270.000 mensen in 2018. De schatting is dat het aantal de komende 25 jaar zal verdubbelen tot meer dan een half miljoen.

Vormen van dementie

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). Dan komt de vasculaire dementie (16%). Verder zijn er nog andere vormen van dementie (14%). Op de website van de Stichting Alzheimer Nederland is veel informatie te vinden over o.a. de verschillende vormen dementie en de erbij behorende symptomen.

Lees hier de vier fasen van de ziekte van Alzheimer.

Christelijke hulp bij dementie

Hulpverlening kan geboden worden aan mensen die beginnend dementerend zijn en/of aan hun mantelzorger(s). Het kan hierbij o.a. gaan over zingevingsvragen, eenzaamheid, vragen rondom verwerking, en/of geloofsvragen.

Maak een afspraak

Dementie en geloof

Dementie kan je laten vastlopen in zingevingsvragen en geloofsvragen. Dementerende mensen blijven schepselen van God, met recht op leven(svreugde) en kansen als anderen. Omdat ze Gods schepping zijn, blijven zij ‘kostbare mensen’. Lees meer over dementie en geloof.

Dementie en de omgeving

Ook voor de omgeving heeft het dementeren van een geliefde een grote impact. Hoe moet het nu verder? Hoe moet ik ermee omgaan? Kan ik dit wel aan?

Een bekend probleem is overbelasting van de mantelzorger(s). Van groot belang is daarom het bewaken van de eigen grenzen en het tijdig inschakelen van christelijke hulp bij dementie.

Maak een afspraak