Christelijke hulp bij eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid heeft gevolgen voor gezondheid, welbevinden en meedoen in de samenleving. Wat is de oorzaak van eenzaamheid en is hier iets aan te doen?

Dicht op elkaar, frequent online en toch eenzaam!

Eenzaamheid is van alle tijden, maar het werd misschien wel nooit zo nadrukkelijk ervaren als juist in onze tijd. We leven dicht op elkaar, zien en horen veel van elkaar en zijn frequent online. Maar toch…eenzaamheid is de grote klacht in onze huidige samenleving.

Eenzaamheid staat voor innerlijke leegte

Waar moeten we aan denken bij eenzaamheid? Het woord heeft een diep troosteloze klank. Het geeft uitdrukking aan een pijnlijk gemis en aan innerlijke leegte. Er bestaan verschillende vormen van eenzaamheid.

Maak een afspraak

Mensen hebben mensen nodig

Als mens hebben we de ander nodig. Dat bleek al bij de schepping. God zei toen: “Het is niet goed dat de mens alleen is…” (Gen. 2:18a). Dit is de enige keer dat God zei: “Het is niet goed.” Toen gaf God Adam een medemens, zijn vrouw, als ‘een hulp’ die tegenover hem zou zijn.

Zonder verbondenheid ontstaat eenzaamheid

We zijn complementair geschapen. We zijn relationele, sociale schepselen, die niet zonder relaties kunnen. Waar verbondenheid aan de ander ontbreekt, zet de eenzaamheid in. Er is veel eenzaamheid…! Een eenzaamheid die in onze westerse samenleving alleen maar toeneemt.

Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn

Vaak wordt gedacht dat alleen zijn hetzelfde is als eenzaamheid. Er blijkt echter een verschil te zijn tussen deze twee woorden. Iemand die alleen is, hoeft zich niet eenzaam te voelen. Iemand die niet alleen is, kan zich wel eenzaam voelen. Eenzaamheid en alleen zijn vallen wel regelmatig samen.

Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring

De één heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Eenzaamheid is vaak een verborgen probleem: het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig over gepraat.

Christelijke hulp bij eenzaamheid

In de hulpverlening zal er o.a. gekeken worden naar de achterliggende oorza(a)k(en) van de eenzaamheid. Hoe en wanneer is het ontstaan? Van welke vorm van eenzaamheid is er sprake? Hoe wordt het beleefd?

Daarnaast wordt er besproken wat de wensen en behoefte zijn. Waar kan aan gewerkt gaan worden? Wat is er nodig om tot verandering/verbetering te komen? Welke stapjes kunnen daarin gezet worden?

Maak een afspraak

Bijbelse troost bij eenzaamheid

In de Bijbel komen we op diverse plaatsen ook mensen tegen die eenzaam waren. Ook Jezus wist wat eenzaamheid was. Regelmatig trok Hij Zich terug om het contact met Zijn Vader te zoeken. Hij heeft ook de meest diepste eenzaamheid gekend, toen hij aan het kruis uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

God is erbij, dat geeft vrede

Over die diepe eenzaamheid van Jezus zegt het klassieke Avondmaal formulier zo troostrijk: “…opdat wij tot God genomen zouden worden en nimmermeer van Hem verlaten.” Hier hebben we als christenen Gods antwoord in onze eenzaamheid: Hij is erbij! Hij weet wat je ervaart en dat kan rust, vrede en uitzien geven!