Christelijke hulp bij hooggevoeligheid (HSP)

Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Iemand die heel gevoelig is, noemen we hooggevoelig of een hoogsensitief persoon (HSP).

De gevolgen van hooggevoeligheid

Een HSP raakt overweldigd door een teveel aan prikkels. Hij merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden, zoals bijv. mensenmassa’s of harde muziek, kan voor een HSP al snel teveel zijn.

Hulp bij hooggevoeligheid?

Als je last hebt van hooggevoeligheid kan het nodig zijn om jezelf te beschermen tegen prikkels die op je afkomen. Daar wil ik je graag bij helpen.

Maak een afspraak

Oorzaak van overweldigd/overprikkeld raken

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Het is een eigenschap die evenveel voorkomt onder mannen dan onder vrouwen. Iedereen kan zien, voelen en analyseren. De meeste mensen doen dit alleen niet op hetzelfde moment. Mensen met HSP wel.

Tegelijkertijd zien, voelen en analyseren

Bij mensen met hooggevoeligheid staan de drie kanalen tegelijkertijd open. Dat betekent dat bij hooggevoelige mensen er enorm veel tegelijk binnenkomt, waardoor zij zich snel overweldigd/overprikkeld voelen. Dit wordt vaak als intensief en heftig ervaren.

Hooggevoeligheid test (HSP test)

Vraag jij je af of je hooggevoelig bent? Doe dan de HSP test om dit duidelijk te krijgen. Als je er achter gekomen bent dat je hoogsensitief bent, kan dit heel verhelderend voor je zijn. Eindelijk begrijp je waarom je je regelmatig ‘anders’ voelt dan anderen.

Vaak onbegrepen en afgewezen

Mogelijk behoor je tot de vele mensen met hooggevoeligheid die zich vaak onbegrepen en afgewezen voelen. Misschien ben je daardoor gaan twijfelen aan jezelf. De (h)erkenning van hoog sensitiviteit, is daarom van belang voor je. Je hoeft niet langer te ‘overleven’.

Hooggevoeligheid is een talent

Hooggevoeligheid is een ‘normale kleur’ (geen afwijking!) in de veelkleurigheid van Gods schepping. Hooggevoeligheid is daarbinnen een aangeboren talent, een kracht! Als je jezelf leert begrijpen en je reacties in de hand leert houden, komt er meer ruimte voor het inzetten van je positieve kanten van hooggevoeligheid, zoals intuïtie en een groot inlevingsvermogen.

Hooggevoeligheid en behoefte aan rust

Het is goed om je te concentreren op wat écht belangrijk is, omdat je energie beperkt is. Niemand heeft er iets aan als je ‘instort’ door overbelasting. Luister dus naar je innerlijke stem en investeer slechts in datgene waarvan je weet dat juist jij dat zou moeten doen.

Neem extra tijd voor rust, ontspanning en bezinning

Hooggevoelige mensen moeten er meer dan anderen op letten dat zij hier aandacht aan besteden. Ze kunnen niet altijd geven, niet voortdurend presteren, er niet steeds zijn voor anderen. Juist omdat zij zo gevoelig voor prikkels zijn, verliezen zij veel energie en moeten zij tijd nemen om bij te tanken.

Ieder is verschillend geschapen

Bedenk altijd dat God je zoveel levenskracht geschonken heeft als je nodig zult hebben. Hij vraagt niet van ieder mens hetzelfde. Als alle eigenschappen en talenten samen komen binnen een gezin, gemeente of werkkring dan ontstaat er een prachtig samenspel. Daarbij is het niet belangrijk wie de eerste of de tweede viool speelt. Als ieder zijn of haar talent gebruikt en samenspeelt met de anderen, dan ontstaat er een prachtig meesterwerk!

Christelijke hulp bij hooggevoeligheid

In de hulpverlening zal o.a. worden gekeken naar jouw beleving van je hooggevoeligheid. Ervaar je het vooral als zwakte of kun je ook de kracht ervan zien? Waar liggen jouw valkuilen? In welke mate lukt het je om je grenzen te bewaken en op tijd rust te nemen? Wat heb je nodig om jezelf te beschermen tegen alle prikkels die op je af komen? Hoe zet jij de kracht van je hooggevoeligheid in?

Maak een afspraak

Bescherm jezelf tegen overbelasting

Op grond van jouw huidige situatie zul je handvatten aangereikt worden. Dit zal o.a. zijn om jezelf te leren aanvaarden zoals je bent (met je sterke en minder sterke kanten) en jezelf te leren beschermen tegen overbelasting. Bedenk daarom zorgvuldig waar en waarvoor je jezelf wilt inzetten. En ook met wie je contacten wilt onderhouden.

Leren om de kracht van hooggevoeligheid te benutten

Daarnaast zal de hulpverlening leren om de positieve kanten van hooggevoeligheid optimaal in te zetten. Het zal dus vooral gaan om de balans bij jezelf te vinden en deze te leren bewaken en behouden. Zet je dáár in waar je talenten liggen en laat al het andere aan God en je medemens over.

Maak een afspraak