Christelijke hulp bij huwelijksproblemen

Het aantal huwelijken dat eindigt in een scheiding is het afgelopen decennium flink toegenomen. Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Hoe is dit te voorkomen?

Teleurstellingen in het huwelijk

Ook al zijn er geen (grote) problemen in je huwelijk, vroeg of laat wordt ieder huwelijk geconfronteerd met teleurstellingen. Wat doe je als het in je huwelijk anders gaat dan je verwachtte? Wat doe je als je je niet (meer) zo sterk aangetrokken voelt tot je man of vrouw? Wat doe je als je geërgerd, gekwetst of ontmoedigd bent? Tot wat of wie neem je de toevlucht?

Het huwelijk is heerlijk, maar ook moeilijk

Tim Keller zegt over het huwelijk: “Het huwelijk is heerlijk, maar ook moeilijk. Het is vol vurige vreugde en kracht, maar ook vol bloed, zweet en tranen, vol inzichtgevende nederlagen en uitputtende overwinningen.”

Christelijke hulpverlening bij huwelijksproblemen

Als een echtpaar er samen niet meer uitkomt, dan is christelijke hulpverlening nodig om een echtscheiding te voorkomen en te helpen het huwelijk (weer) op te bouwen. Graag wil ik jullie daarbij helpen.

Maak een afspraak

Het huwelijk is door God ingesteld

Het huwelijk is al zo oud als de mensheid. God heeft het aan de mens (man en vrouw) gegeven als een prachtige scheppingsgave. Daarom wordt het huwelijk ook wel de Paradijsbloem genoemd. Omdat God het huwelijk Zelf ingesteld heeft, is het belangrijk om te kijken hoe Hij het huwelijk bedoeld heeft. 

Gevende liefde

In de huwelijksrelatie hoort de liefde de drijvende kracht te zijn. Een heel bekend hoofdstuk over de liefde is 1 Korinthe 13. Het gaat in dit hoofdstuk over de agape (gevende liefde): “Zij zoekt niet haar eigen belang” (1 Korinthe 13:5). Lees meer over de Bijbelse principes voor gevende liefde.

Seizoenen van het huwelijk

Het is de ‘gewone weg’ dat de meeste huwelijken door hoogte- en dieptepunten gaan. Onze reactie op al deze veranderingen is als het ware het klimaat, dat bepaalt in welk seizoen ons huwelijk zich bevindt. In de lenteperiode van het huwelijk is er hoop, optimisme en nieuwe activiteit. In de zomerperiode is er warmte en intimiteit. In de herfst en de winter van het huwelijk stormt het, is het kil en soms ijskoud! Tijd om dan hard aan het werk te gaan!

Omgaan met veranderingen

Huwelijken veranderen voortdurend, omdat ook de levensomstandigheden steeds veranderen. Soms gaan die verandering buiten onszelf om en andere veranderingen creëren we zelf. Sommige veranderingen, zoals ontrouw en overspel, raken de kern van het huwelijk. Kun je dan nog wel verder? Andere veranderingen horen bij het leven: ziekte, ouderdom, een nieuwe baan, het wel of juist niet krijgen van kinderen.

Discipline is nodig

Er is geen enkele relatie die zoveel christelijke discipline vergt als het huwelijk. Tegelijkertijd is er veel onkunde t.a.v. de ingrediënten voor een evenwichtig christelijk huwelijk. Dit terwijl het om een levenslange verbintenis gaat. In de ontwikkeling van een groeiend en bloeiend huwelijk zijn intimiteit en communicatie twee belangrijke aspecten!

Goede communicatie zorgt voor intimiteit

Veel huwelijksproblemen kunnen worden voorkomen door een goede communicatie. Maar samen praten gaat niet vanzelf. Het kost tijd, energie en het vraagt bereidheid om naar de ander te luisteren. Er ontstaan makkelijk communicatiestoornissen en conflicten. De communicatie kan makkelijk verzanden in een onoplosbare puzzel of een doolhof waarin je bent verdwaald.

Toch speelt communicatie in een intieme relatie een belangrijke rol. Het is een proces van zenden en ontvangen, van informatie uitwisseling tussen mensen. Het is bedoeld om contact met elkaar te maken, om te luisteren naar elkaars behoeften, om dichterbij elkaar te komen en om de relatie te verdiepen.

Lees verder over de vijf communicatieniveaus binnen een relatie.

Man-vrouw verschillen

Man-vrouwverschillen kunnen, naast de karakterverschillen, tot veel onbegrip en onenigheid leiden. Het is daarom van belang om hier inzicht in te hebben om er meer begrip voor te kunnen krijgen. Dit begrip kan al pratend en luisterend tot stand komen.

De man is onafhankelijk en oplossingsgericht

Voor de man is het belangrijk om zich als onafhankelijk individu te kunnen gedragen. Omdat de man van nature onafhankelijk is, houdt dit ook in dat hij bij problemen oplossingsgericht is.

De vrouw wil begrip en betrokkenheid

Voor de vrouw daarentegen is juist het hebben en onderhouden van (intieme) relaties nodig om zich goed te voelen. De vrouw wil bij problemen deze eerst delen met een ander. Dit is verklaarbaar vanuit haar aard om zich (eerst) relationeel te richten.

Blijf leren en investeren je huwelijk!

Het hele leven is een leerschool, waarvan het huwelijk een belangrijk onderdeel is. Prof. dr. W. ter Horst verwoordde de leerschool van het huwelijk als: “Ik heb je gevonden, je bent mij gegeven, toch blijf ik je zoeken.”

Christelijke hulp bij huwelijksproblemen

In de hulpverlening zullen we o.a. bespreken hoe jullie huwelijksleven tot nu toe is geweest. En verder: Wat zijn de problemen en waardoor zijn deze ontstaan? Er zal hierbij gekeken worden naar de onderlinge communicatie en de tijd/aandacht die er voor elkaar is.

Vervolgens wordt er besproken hoe er kan worden geïnvesteerd in jullie huwelijk. Hoe kan jullie huwelijk een huwelijk worden zoals God dit heeft bedoeld? Hoe kunnen jullie leren om de Bijbelse principes toe te passen? Bij communicatieproblemen zal er worden ingestoken op verdieping van de communicatie en het kenbaar maken van de behoeften aan elkaar.

Maak een afspraak