Christelijke hulp bij ongewenste kinderloosheid

Bijna 10% van de stellen in Nederland blijft ongewenst kinderloos. Dat heeft vaak grote impact. Van ongewenste kinderloosheid geldt: “Het gaat nooit over!” Het verwerken hiervan is een rouwproces. Hoe kom je daardoor heen?

Kinderloosheid wordt ‘definitief’

Het moment waarop duidelijk wordt dat er geen kinderen komen is verschillend. Sommige stellen weten het al voor hun huwelijk. Bij anderen eindigen zwangerschappen in miskramen. Verder zijn er echtparen waarbij de zwangerschap uitblijft, en wordt daarna duidelijk wat de reden is, bijvoorbeeld verminderde vruchtbaarheid. Na verloop van tijd wordt het echter steeds meer duidelijk dat het huwelijk kinderloos blijft.

Verwerken is afscheid nemen

Ieder kinderloos echtpaar legt een weg af van verwerking, die kan worden samengevat als het ‘afscheid nemen van je kinderwens’. Deze weg is voor de één heftiger dan voor de ander. Het gaat om een rouwproces als ‘verlies van een kind waarnaar intens verlangd is maar dat nooit geboren is…’

De verwerking als emotionele reis

Tijdens deze reis zul je veel emoties ervaren. Daarbij is het ook zo dat je bepaalde stukjes opnieuw zult reizen. Tijdens nieuwe fasen in je leven, zul je opnieuw (weer) een stukje van de reis afleggen. In de eerste periode van de reis ga je door de ervaring heen dat je geen kinderen krijgt en in de latere fase (als je die mag beleven) ga je ervaren dat je ook geen opa of oma wordt. “Het gaat nooit over!”

Christelijke hulp bij ongewenste kinderloosheid

In de hulpverleningsgesprekken zullen we stil staan bij jullie kinderloosheid, maar ook bij hoe jullie hierin vooruit kunnen (gaan) kijken. In dit proces zal ik niet alleen als hulpverlener naast jullie staan, maar ook als ‘ervaringsdeskundige’. Ook óns huwelijk is kinderloos gebleven!

Maak een afspraak

Verder gaan op de levensweg

Als het verwerkingsproces ‘gezond’ verloopt dan zal er na verloop van tijd een bepaalde mate van berusting/acceptatie komen. Enerzijds wordt het verdriet gevoeld en wordt er gerouwd. Anderzijds ga je ook verder op je levensweg. Je gaat aandacht geven aan dingen die in je leven wél vruchtbaar zijn.

Nieuwe plannen

Je begint te zien dat er vele mogelijkheden zijn om positieve stappen te zetten. Er worden nieuwe plannen gemaakt voor de levensreis. Wanneer je weer plannen probeert te maken en nieuwe dingen probeert op te pakken, ben je een eind op weg naar herstel.

De onvruchtbaarheid overheerst niet meer

De nieuwe plannen betekenen niet dat er geen momenten van pijn meer zullen zijn of dat er nooit tranen zullen vloeien. Dat zal zeker wel gebeuren! Herstel betekent dat de onvruchtbaarheid niet langer de dominante, allesoverheersende kracht is die ze eens was en dat andere levensdoelen haar plaats hebben ingenomen.

Verwerking bij vrouwen

De vrouw reageert emotioneler op kinderloosheid dan een man. Elke maand opnieuw kan zij vol spanning afwachtend uitzien of de menstruatie komt of uitblijft. Bij de vrouw is het moederschap en de taken die erbij horen m.b.t. de opvoeding een belangrijk deel van haar vrouw-zijn. Dat te moeten prijsgeven kan een moeilijk en pijnlijk proces zijn dat ieder weer anders ervaart.

Er zijn vrouwen die het gevoel hebben zich niet volledig als vrouw te ontwikkelen. Anderen kunnen sterk het gevoel hebben niet bij de grote groep ‘andere vrouwen’ te horen die wel kinderen hebben en wiens leven hier ook grotendeels door in beslag genomen wordt. Dit blijkt dan uit de dagvulling en gespreksonderwerpen op verjaardagen etc.

Verwerking bij mannen

Voor de man is het minstens zo ingrijpend als voor de vrouw om kinderloos te blijven. Hij kan zich, zeker als er vruchtbaarheidsproblemen bij hem zijn aangetoond, behoorlijk aangetast voelen in zijn mannelijkheid. Hij kan zich schamen en onzeker voelen. Hij zal zich moeten beraden op zijn positie als man en zijn vaderlijke kant een andere invulling geven.

De meeste mannen ervaren het kinderloos zijn als een minder grote inbreuk op hun leven dan hun vrouwen, omdat opvoeding van kinderen een minder grote plaats in hun leven gekregen zou hebben dan in het leven van hun vrouw. Hun identiteitsbeleving hangt voor een groter deel samen met hun beroepsactiviteiten dan met het ouderschap.

Blijf in gesprek over de kinderloosheid

Bij het verwerken van kinderloosheid is het belangrijk dat jullie hier als echtpaar met elkaar over in gesprek blijven. Om goed te kunnen rouwen is het belangrijk dat het gesprek over je kinderloosheid en wat het met je doet, gaande blijft. Daar kan de christelijke hulp bij ongewenste kinderloosheid bij helpen.

Kinderloosheid en de ‘waaromvraag’

Zoals bij veel situaties in het leven kan gebeuren, is het te begrijpen dat ook bij kinderloosheid de ‘waaromvraag’ sterk naar voren kan komen. Op de weg van de confrontatie met de werkelijkheid van ongewenste kinderloosheid kan er ook een geweldige somberheid en verslagenheid ontstaan. Het gevormde beeld van man/vrouw, gezin met kinderen wordt ongewild doorkruist en blijkt helemaal niet haalbaar!

Er loopt Iemand mee

Toch is het zo dat er Iemand met je meeloopt, Die door de omstandigheden heen vragen stelt. We horen Hem niet altijd, omdat de weg van de Heere met ons zo anders is dan wat wij voor ogen hadden. Wij zijn doorgaans zo gefixeerd op hoe wij willen dat ons leven verlopen zal en op onze eigen doelen.

Vruchtbaar zijn voor God

Het is daarom goed om te weten dat ieder van ons in de Werkplaats van God is. Hij weet welk beeld van Hem Hij uit ons kan halen. Om dit beeld naar voren te halen moet Hij Zijn gereedschap gebruiken. Michelangelo is hiervan een mooi voorbeeld. Zijn vriend kwam bij hem in zijn werkplaats, toen hij bezig was met het maken van een beeld van David, en vroeg: “Wat moet je nou met dat onbehouwen grote brok marmer?” Michelangelo antwoordde: “Ik haal alles weg wat niet David is.”

De vraag aan ons is: “Vertrouwen wij de Meester in Zijn werkplaats? Mag Hij in ons leven bewerken dat wij Zijn ‘meesterwerk’ worden?” Dan komt het beeld van de Heere Jezus in ons tevoorschijn en wordt de hand van de Meester zichtbaar. Er kunnen op een andere wijze mensen aan je worden toevertrouwd: in je huis, in je familie- of vriendenkring, op je werk of binnen je kerkelijke gemeente. Wees vruchtbaar in het geloof: de gemeente van Christus heeft vaders en moeders in Christus nodig!

Christelijke hulp bij ongewenste kinderloosheid

In de hulpverlening wordt naar jullie situatie m.b.t. kinderloosheid gekeken en naar de fase waarin jullie je bevinden. Er zal worden stilgestaan bij de individuele beleving van de situatie en of het lukt om verbonden te blijven ondanks de man-vrouwverschillen.

Naast enerzijds verwerking/rouwen, zal er ook worden vooruit gekeken met de vragen: “Hoe kunnen jullie je leven vorm geven zonder kinderen?” èn “Hoe kunnen jullie vruchtbaar zijn in het geloof op de plaats die de God jullie gegeven heeft?”

Maak een afspraak