Christelijke hulp bij schuld en schuldgevoelens

Iedereen voelt zich wel eens schuldig. De meeste mensen hebben schuldgevoelens wanneer ze ingaan tegen wat ze zelf als norm beschouwen. Dan spreekt het geweten. Voor een christen is die norm Gods wet en de overtreding heet zonde. Waar komen deze schuldgevoelens vandaan? Wat doen we ermee?

Gegronde schuldgevoelens

Er is sprake van schuld als er ook sprake is van zonde van ons leven. We hebben het dan over het overtreden van Gods leefregels voor ons leven, zoals we deze in de Bijbel vinden. Als we in zonden gevallen zijn, zal ons geweten (als het goed is) spreken en zullen we schuldgevoelens krijgen.

God is rechtvaardig en barmhartig

Gegronde schuldgevoelens zijn gerelateerd aan angst en straf voor de zonde. God is immers een rechtvaardig God, die de zonde niet ongestraft kan laten! Daarnaast mogen we weten dat God ook barmhartig is. We mogen onze zonden belijden voor God en Hij wil ze graag vergeven en ook nog eens voor altijd! “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan” (Ps. 103:12).

Als we mensen benadeeld hebben door onze zonden, dan is het de Bijbelse weg om onze schuld óók voor hen te belijden en om vergeving te vragen.

Ongegronde schuldgevoelens

Er mensen die worstelen met schuldgevoelens, terwijl zij geen aanwijsbare zonden gedaan hebben. Deze schuldgevoelens maken hen angstig en onzeker.

On-Bijbelse normen of gedachten

Het kan voorkomen dat we een overtuiging hebben van verkeerd handelen wegens overtreding van een norm, die niet een norm van God blijkt te zijn en dus ook geen zonde. Iemand voelt zich schuldig, maar is volgens God niet schuldig. Het wordt dus veroorzaakt door on-Bijbelse normen of gedachten.

Christelijke hulp bij schuld en schuldgevoelens

Herken je dat er bij jou sprake is van schuld en/of schuldgevoelens? Waar komt dit vandaan? Weet je niet hoe je hiermee verder moet?

Maak een afspraak

Bijbelse gewetensvorming

Het is van belang om te leren onderscheiden wat God als goed en kwaad ziet (Fil. 1:9-10). Hierbij moeten on-Bijbelse normen en gedachten vervangen worden door Bijbelse normen en gedachten. Je zult daardoor inzien dat je niet schuldig bent.

Oorzaken van ongegronde schuldgevoelens

Ongegronde schuldgevoelens kunnen voortkomen uit on-Bijbelse normen die:

  1. Voortkomen uit de persoon zelf. Ze zijn ingebouwd in het geweten. In de Bijbel lezen we dat sommige Korinthiërs geen problemen hadden met het eten van offervlees omdat een afgod dat vlees niet kan beïnvloeden. Anderen hadden die moeite wel (1 Kor. 8:7). Deze laatsten hadden een zwak(ker) geweten. Zij struikelden over neutrale dingen.
  2. Ontstaan o.i.v. andere mensen (Gal. 1:10) en/of tradities (Mark. 7:1-23). Het zijn niet Gods normen en voorschriften. De onterechte schuldgevoelens ontstaan doordat mensen strengere normen hanteren dan God (Mark. 3:1-6).
  3. Gerelateerd zijn aan het eer krijgen van andere mensen (Joh. 5:44). Eer en aanzien krijgen, wordt van groot belang geacht. Als dit ontbreekt of wegvalt wordt men onzeker en voelt men zich falen.
  4. Influisteringen zijn van de duivel. Hij probeert ons aan te klagen en wil ons ten onrechte schuldgevoelens aanpraten (vgl. Job).
  5. Voortkomen uit een verkeerd begrip van vergeving. Als God vergeeft, belooft Hij in Zijn Woord de zonde niet meer te noemen en niet meer ter sprake te brengen (o.a. Jes. 43:25; Jes. 44:22; Micha 7:19; Psalm 103:10-12; Psalm 130:3-4)

On-Bijbelse normen in ons dagelijks leven

In ons dagelijks leven kunnen schuldgevoelens ontstaan als we:

  • Zien hoeveel mensen en situaties onze hulp nodig hebben: “We hebben ons gezin, ons werk, mantelzorgtaken, sociale verplichtingen, enz.” Wij kunnen daarin nooit genoeg doen. Dit geeft een gevoel van onmacht.
  • Onszelf regels en activiteiten (laten) opleggen: “We móeten de meeste avonden van de week op pad zijn voor allerlei uiteenlopende activiteiten” of  “We móeten op zondag na kerktijd op de koffie bij…” Als we hier niet aan voldoen, voelen we ons bezwaart en niet prettig.

Bij deze on-Bijbelse normen spelen vaak onzekerheid over het eigen functioneren en onterechte gedachten een rol.

Christelijke hulp bij gegronde schuldgevoelens

Bij gegronde schuldgevoelens wordt besproken wat er gebeurd is, welke schuldgevoelens er zijn, hoe de weg richting schuld belijden en vergeving vragen eruit kan zien.

Maak een afspraak

Christelijke hulp bij ongegronde schuldgevoelens

Bij ongegronde schuldgevoelens zal naar de oorzaak hiervan gekeken worden. Welke normen en gedachten spelen hierin een rol? Hoe kan er anders tegen de situatie aangekeken worden? Welke stapjes kunnen gezet worden om andere gedachten en ander gedrag te krijgen?

Maak een afspraak