Christelijke hulp bij stress en burn-out

Het CBS concludeert in het jaarrapport van 2017 dat bijna de helft van de anderhalf miljoen Nederlandse jongvolwassen van 18 tot 25 jaar (heel) moe is. Verder blijkt dat ongeveer één op de zeven Nederlandse werknemers kampt met burn-outklachten. Van alle kanten wordt een beroep gedaan op onze tijd en energie.

Bij een burn-out ben je volledig uitgeschakeld

Er is sprake van verschillende klachten, die niet bij iedereen hetzelfde zijn. Samengevat gaat het over symptomen van algehele uitputting. Dit komt tot uitdrukking in een reeks psychische en lichamelijke klachten. Men heeft het gevoel ineens in te storten, niet meer te kunnen nadenken, weken te kunnen slapen, emotioneel labiel te zijn, enz.

Burn-out door langdurige stress

Het helemaal opgebrand zijn is het gevolg van aanhoudende stress. Bij een burn-out is er door langdurige stress ‘roofbouw gepleegd’ op ons lichaam. Het evenwicht tussen inspanning en ontspanning is in toenemende mate onder druk komen te staan. Écht ontspannen is, zeker ook voor de jongere generatie, moeilijk en dat staat niet los van de prestatiemaatschappij waarin wij leven.

Christelijke hulp bij een burn-out?

Heb je last van een burn-out of veel stress? In de hulpverlening help ik je graag om de oorzaken te achterhalen en te werken aan een betere balans tussen inspanning en ontspanning.

Maak een afspraak

Toenemende stress in deze tijd

In onze tijd ligt er veel nadruk op de norm van werken, carrière maken en competentie. Post bereikt ons sneller per email, maar we moeten ook zo snel mogelijk antwoord geven. De telefoon hebben we op zak, want we moeten wel steeds bereikbaar zijn.

Voortgejaagd door de afgod economie

Financieel hebben de meesten van ons het goed, maar we worden voortgejaagd door de afgod die economie heet, een god die geen genade kent! Wordt het geen tijd om (weer) te gaan leven in Gods genadige ritme?

Leren ontspannen is een strijd

Leren ontspannen, is niet makkelijk… Het leren ontspannen is niet alleen een strijd met jezelf, maar ook met de cultuur waarin je leeft. Prestaties bepalen je maatschappelijke status, je identiteit. De maakbaarheidsgedachte zegt dat het leven maakbaar is en dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor je successen en je falen.

Onze cultuur zegt dat je optimaal moet genieten

Als je daar de hedendaagse belangrijke waarden van zelfontplooiing en hedonisme aan toevoegt, zit je in het hart van de cultuur waarin we leven. Je moet optimaal van het leven genieten en daarmee is het een prestatie geworden. Je moet sterk in je schoenen staan om je niet te laten beïnvloeden door onze cultuur.

Leren ontspannen is een keuze

Toch is het mogelijk om te ónt-spannen! Als christenen mogen we ons in dit opzicht onderscheiden van de wereld. Waaraan ontlenen wij onze waarden en normen? Wat is voor ons belangrijk in de leven? In de Bijbel vinden we aanwijzingen voor geestelijke rust en voor lichamelijke rust. Lees wat Gods Woord zegt over rust en ontspanning.

Christelijke hulp bij stress en burn-out

Als eerste wordt gekeken naar de klachten en de oorzaken van de stress/burn-out. Op welke fronten is er sprake van overbelasting? Hoe lang speelt dit al? Hoe is je balans tussen inspanning en ontspanning? Waaraan ontleen jij je identiteit? Wat zijn jouw waarden en normen? Hoe stel je prioriteiten? Wat heb je er zelf al aan gedaan om meer te ontspannen?

Aan de hand van jouw persoonlijke situatie zal een plan gemaakt worden voor het stellen van prioriteiten in je leven en een betere balans tussen inspanning en ontspanning.

Maak een afspraak

Bij stress worden twee hormonen aangemaakt

Stress is op zichzelf genomen niet verkeerd. Het is een natuurlijke en nuttige reactie van het lichaam op een verandering. Bij stress worden de hormonen adrenaline en cortisol aangemaakt. Adrenaline wordt snel weer afgebroken, maar cortisol niet. Als we langdurig aan stress bloot staan, zal het cortisol-niveau stijgen. Daar zit het probleem. De hersenen ondervinden namelijk schade door een langdurig verhoogd cortisol. Dit zorgt voor de klachten die bij een burn-out ontstaan.