Hulp bij naderend levenseinde

We worden met elkaar steeds ouder. De meeste mensen willen ook wel oud worden. Met het ouder worden komen ook de schaduwkanten. Lichamelijk zijn er steeds meer beperkingen. Levensvragen kunnen zich sterk opdringen! Hoe kunt u ‘staande blijven’ in deze laatste levensfase? Hoe wilt u uw leven afronden?

Maak een afspraak