Praktijk De Wijnrank > Artikelen > Huwelijksproblemen > Bijbelse principes voor liefde

Bijbelse principes voor liefde

In de huwelijksrelatie hoort de liefde de drijvende kracht te zijn. Dit is gevende liefde, zoals het staat in 1 Korinthe 13:5: “Zij zoekt niet haar eigen belang”.

Het belang van de ander voorop

Dit soort liefde komt niet vanzelf omdat de mens van nature niet geneigd is om het belang van de ander voor het eigen belang te stellen. Vanuit een leven met de Heere en gehoorzaamheid aan Zijn Woord kan het wel worden geleerd om elkaar op een christelijke wijze lief te hebben.

De volgende principes zijn van belang bij Bijbelse, gevende liefde:

Liefde is een keuze

Liefde is geen emotie maar een wilsbesluit. In de Bijbel is liefde een gebod: “En nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben” (Johannes 13:34).

Liefde is een leerproces

Liefde is iets wat je kan ontwikkelen door het te oefenen. In Titus 2: 3 en 4 staat dat de jonge vrouwen leren hun man lief te hebben. God wil ons leren om lief te hebben en de liefde zal toenemen als we eraan werken.

Liefde is een werkwoord

Liefde is iets wat zich op praktische wijze uitdrukt. God heeft Zijn liefde aan ons betoond door Zijn Zoon te geven. Liefde gaat niet alleen om woorden maar ook om daden: Waardoor laat je zien dat je je man/vrouw liefhebt?

Liefde kost inspanning

Liefde is werken en daardoor kost het inspanning: “de inspanning van uw liefde” (1 Thessalonicenzen 1:3). Gevende liefde kost inspanning omdat het tegen onze menselijke natuur ingaat. Daarom is het dus ook een geestelijke strijd.

Liefde is een gave

Liefde hoeft niet gegeven te worden uit eigen kracht. Immers: de Heere geeft ons eerst wat Hij van ons vraagt! Romeinen 5:5 zegt dat de liefde van God in het hart is uitgestort door de Heilige Geest.

De liefde tot God staat voorop

Als we de Heere kennen, mogen we vanuit deze liefde ook onze man of vrouw liefhebben. Dit liefhebben zal met vallen en opstaan gaan, maar ook met ontwikkeling en groei.

Lees meer over Christelijke hulp bij huwelijksproblemen.