Praktijk De Wijnrank > Artikelen > Huwelijksproblemen > Oorzaken van stijgende echtscheidingscijfers

Oorzaken van stijgende echtscheidingscijfers

In onze tijd zien we een toename van huwelijksproblematiek hetgeen resulteert in stijgende echtscheidingscijfers.

Een teken van de eindtijd

De toenemende huwelijksproblematiek kan gezien worden als één van de tekenen van de eindtijd. De duivel doet er alles aan om de mensheid te vernielen. Daarbij richt hij zijn pijlen in het bijzonder op het gezin en daarbinnen specifiek op het huwelijk.

Ingrijpende gevolgen voor de kinderen

Als het in het huwelijk niet goed gaat, heeft dit als vanzelfsprekend zijn doorwerking in het gezinsleven en in de (emotionele) ontwikkeling van de kinderen. Hiermee wordt aan het volgende geslacht al weer ‘schade’ toegebracht, waardoor dit ook minder stabiel is.

Gebrek aan kennis van God

Het gaat slecht met het huwelijk omdat er geen kennis van God meer is en daarmee ook niet van Gods bedoeling met het huwelijk. “Er is geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God meer in het land” (Hosea 4:1).

In onze samenleving heeft God steeds minder plaats gekregen. De christelijke waarden en normen zijn ingeruild voor de mens als individu die ‘zichzelf tot een God is’ en zijn eigen normen en waarden erop nahoudt.

Contractmentaliteit doet echtscheidingen toenemen

Helaas zien we in onze tijd dat velen het huwelijk niet meer zien als een verbond, maar als een contract. Men laat het huwelijk ontbinden, zoals men het koopcontract van een huis ontbindt. De wereldse tendens van het ontbinden van het huwelijk alsof het een ‘contract-huwelijk’ is, is echter ook de kerk binnengedrongen. In plaats van werken en investeren in het huwelijk gaat men uit elkaar. Een hele zorgelijke ontwikkeling!

Gebrek aan goede voorbeelden

Het huwelijk staat ‘in de branding’. Kinderen zien vaak niet de voorbeelden om hen heen van een huwelijk zoals dit door God bedoeld is. Voor christenen is er daarom het appèl om zich te bekeren van deze heilloze weg. Als christenen worden we opgeroepen om de weg van Gods Woord te volgen.

Herkent u zich hierin? Loopt u vast in uw eigen huwelijk? Lees meer over hulp bij huwelijksproblemen en hulp bij dreigende echtscheiding.