Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de hulpverlening van Praktijk De Wijnrank, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht, dan kunt u deze mondeling kenbaar maken bij de hulpverlener of een mail sturen naar info@praktijkdewijnrank.nl. We zullen dan samen kijken hoe we tot een overeenstemming kunnen komen.

Komen wij er samen niet uit?

Als wij er samen niet uitkomen dan kunt u zich richten tot dhr. J. de Vriese van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC). U kunt dit doen door een mail te sturen naar devriese@pastoralecounseling.org. Er wordt dan contact met u opgenomen met als doel tot een oplossing te komen.