Naam van de praktijk

De naam van praktijk De Wijnrank is ontleend aan Johannes 15:5 waar geschreven staat: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”

Laatste boodschap van de Heere Jezus

De woorden over ‘De ware Wijnstok en de ranken’ (Johannes 15: 1-8) heeft de Heere Jezus uitgesproken kort voordat Hij zou gaan sterven. Hij heeft ze nagelaten als laatste boodschap voor degenen die in Hem geloven, voor Zijn kinderen. Hij draagt hen op om ‘in Hem te blijven’, om dicht bij Hem te leven.

Leven zoals God het bedoeld

Het leven in Gods tegenwoordigheid, vraagt van ons om te leven zoals Hij het bedoeld heeft. In de Bijbel, Gods eigen Woord, wordt beschreven hoe Hij wil dat wij leven zullen. Dit wordt door Jezus zelf samen gevat als: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: U zult u naaste liefhebben als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis voor het leven van een christen.

Uitgangspunt voor mij als christen-hulpverlener

Gods tweevoudig liefdesgebod is ook het uitgangspunt voor mijn werken als christen-hulpverlener. In afhankelijkheid van mijn Hemelse Vader wil ik mijn cliënten begeleiden vanuit de Bijbel en de Bijbelse principes. Het doel is dat zij hierdoor (meer) verbonden mogen raken met De Wijnstok en veel vrucht zullen dragen voor Hem!

Bekijk het hulpaanbod