Werkwijze van de praktijk

Op deze pagina leest u hoe een hulpverleningstraject eruit ziet bij Praktijk De Wijnrank.

Aanmelding

Aanmelden kan via deze website, telefonisch of per email gedaan worden. Via deze website of per email heeft de voorkeur. Bij telefonische aanmelding krijgt u mogelijk de voicemail te horen, dan kunt u een bericht inspreken. Na de aanmelding wordt u teruggebeld.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

Tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek bespreken we kort de hulpvraag en de behandelmogelijkheden. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Indien gewenst kan aansluitend een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens één of twee intakegesprekken worden de problemen uitgebreider besproken en de hulpvraag verder ‘in kaart gebracht’. Een intakegesprek duurt ongeveer 75 minuten.

Opstellen hulpverleningsplan

Na de intake wordt door de hulpverlener de probleemanalyse gemaakt en het hulpverleningsplan opgesteld. In het hulpverleningsplan staan één of meerdere doelen om aan te gaan werken. Ook wordt de werkwijze erbij vermeld.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek worden de probleemanalyse en het hulpverleningsplan besproken. Ook wordt er een inschatting gegeven m.b.t. de duur van de hulpverlening.

NB: In sommige situaties zal doorverwijzing naar een andere instelling worden geadviseerd, bijv. bij (het vermoeden van) psychiatrische problematiek.

Vervolggesprekken

Als u met het hulpverleningsplan akkoord gaat, kan de hulpverlening vervolgd worden. De vervolggesprekken duren ongeveer 60 minuten en zullen 1 x per 2 á 3 weken zijn.

Evaluatie na 5 gesprekken

Na vijf gesprekken wordt er een evaluatie gedaan. Aan de hand van de doelen wordt besproken wat de voortgang is van de hulpverlening. Bij een kort traject kan de hulpverlening worden afgesloten. Bij een langer traject wordt afgesproken hoe we verder gaan.

Langer durende hulpverlening

Bij langer durende hulpverlening wordt er na elke vijf gesprekken geëvalueerd. Zodra de doelen behaald zijn, wordt er afgesloten. Bij een langer durend traject is het mogelijk om de hulpverlening langzaam af te bouwen, bijv. gesprekken 1 x per 4 á 6 weken.

Eindevaluatie

Aan het einde van het traject wordt de hulpverlening geëvalueerd. Dit is een korte terugblik op de hulpverlening m.b.t. hetgeen geleerd/veranderd is. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de mate van tevredenheid over de ontvangen hulp van Praktijk De Wijnrank.

Bekijk het hulpaanbod