Waarom integratie geloof en hulpverlening?

Bij praktijk De Wijnrank worden geloof en hulpverlening bewust geïntegreerd. Ze versterken elkaar positief!

Onterechte losmaking van geloof en dagelijks leven

Het probleem van veel christenen is dat zij het geloof losmaken van het leven van alledag. De kennis van het geloof zien zij als bijzonder omdat die geestelijk is en op Gods openbaring berust. Alle andere vormen van kennis sluiten meestal aan op wereldse denkwijzen en keuzes. Dit is ook terug te vinden in de psychologie en de methodieken die door hulpverleners gebruikt worden. De beïnvloeding door onze tijdgeest is dus makkelijk aanwezig!

Gods Woord staat boven menselijke kennis

Christenen zijn het verleerd om in het dagelijkse leven vanuit God te denken. Maar gaat Gods Woord niet alle menselijke kennis te boven? Er staat immers geschreven: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk werk volkomen toegerust” ( 2 Tim. 3:16 en 17).

Het Woord van God wijst de weg

Met andere woorden: God wil ons door Zijn Woord dingen leren. Het Woord van God zou daarom de absolute basis moeten zijn voor elke christen. We kunnen er principes uithalen voor ons dagelijks leven.

Hulpverlening vanuit Bijbelse principes

Graag neem ik in de hulpverlening de Bijbelse principes als uitgangspunt. Dit aangevuld met psychologische inzichten en (delen van) methodieken, voor zover deze niet in strijd zijn met Gods Woord.

Bekijk het hulpaanbod